Zdravotní přínos Stand Up Ppaddlebordingu (SUP) pro vaše tělo

SUP je jednou z nemnoha sportovních outdoorových aktivit, které v sobě slučují téměř všechny komponenty pohybu. Těmi jsou rovnováha, síla, vytrvalost, koordinace, ohebnost a trupová stabilita. A to vše, dá se říci, současně.

Velmi významný je rozvoj balančních reakcí a stability, kdy člověk stojící na paddleboardu po celou dobu aktivity udržuje rovnováhu na poměrně vratkém prkně za neustále se měnících podmínek vodního terénu. Při tom se aktivují téměř všechny svaly lidského těla, zejména pak na dolních končetinách a trupu. To je velmi vhodné jako kompenzační aktivita pro všechny sporty založené na pohybu dolních končetin (tenis, atletika, hokej, cyklistika,…) i jako rehabilitační metoda po úrazech dolních končetin. Velkým přínosem je rozvoj motoriky zejména u dětí.

Při pádlování na SUP se posiluje svalstvo břicha a zad, které je spojujícím článkem mezi horními a dolními končetinami. Právě nedostatečná funkce těchto svalů hraje významnou roli v indidenci bolesti zad u populace produktivního věku.

SUP jakožto cyklická aktivita vytrvalostního charakteru má příznivý vliv na kardiovaskulární systém a působí jako prevence kardiovaskulárních onemocnění, obezity a diabetu II. stupně.

Ačkoli je SUP prováděn ve vzpřímené pozici – stoji, řadí se tento k tzn. „low impact“ aktivitám“. To jsou sportovní aktivity, u nichž není neúměrně zatěžován kloubně-vazivový aparát, nedochází k nárazům a přetěžování nosných kloubů, svalů a šlach. Tímto je to vhodná aktivita i pro lidi s nadváhou nebo artrózou kloubů dolních končetin.

V neposlední řadě se jedná o velmi zábavnou formu pohybové aktivity, při niž dochází k psychické relaxaci, redukci stresu se všemi jeho negativními důsledky na lidský organismus.

Mgr. David Lisický

fyzioterapeut reprezentačního družstva ve sjezdu na divoké vodě

fyzioterapeut extraligového volejbalového týmu VK Agel Prostějov

fyzioterapeut Agel Sport Clinic Prostějov

www.fyzioline.cz