Zábavný park na vodní hladině.

Provozovatel:    Sport Motion s.r.o. , Erno Košťála 966, Pardubice 530 12

Návštěvní řád – Zábavného parku na vodní hladině slouží k zajištění bezpečného provozu venkovních atrakcí  a musí být všemi návštěvníky dodržován. Zakoupením vstupného souhlasí návštěvník s návštěvním řádem. Je povinen dodržovat jeho ustanovení a dbát pokynů zaměstnanců zařízení.

Článek I.

Vstup a využívání:  Zábavného parku na vodní hladině.

 1. Na informační nástěnce jsou zveřejněny ceny vstupného a provozní doba včetně dalších důležitých informací.
 2. Vstup a využívání – zábavného parku na vodní hladině je povolen pouze po zaplacení vstupného. Vstupné vymezuje dobu po kterou můžete zábavný parku na vodní hladině využívat.
 3. Vstup na Zábavný park na vodní hladině je povolen pouze s plovací vestou, kterou obdržíte při zakoupení lístku.
 4. Při zakoupení se každý zákazník podrobuje ustanovením tohoto řádu a všem pokynům zaměstnancům Sport Motion s.r.o.
 5. Dětem mladším 18 let, je vstup a využívání Zábavného parku na vodní hladině povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, kteří přebírají zodpovědnost za jejich bezpečnost.
 6. Každá osoba souhlasí s tím, že se na zábavných atrakcí pohybuje na vlastní nebezpečí a dobrovolně a nese za své činy zodpovědnost.
 7. Za eventuální ztrátu věcí návštěvníků nenese provozovatel odpovědnost. Cenné předměty, doklady, ani vyšší finanční obnosy nebudou brány do úschovy. Za cenné předměty se považují drahé kovy, perly, drahokamy a předměty z nich vyrobené, drobné luxusní předměty, jejichž hodnota přesahuje 15.000,- Kč za jeden kus (hodinky, brýle apod.); za cenné předměty se nepovažuje elektronika.
 8. Případné změny provozní doby budou včas oznámeny na sup-pardubice.cz

Půjčovna paddleboardů a kánoí.

Provozovatel:    Sport Motion s.r.o. , Erno Košťála 966, Pardubice 530 12

Návštěvní řád – Půjčovny paddleboardu a kánoí slouží k zajištění bezpečného provozu na řece a musí být všemi návštěvníky dodržován. Zakoupením vstupného souhlasí návštěvník s návštěvním řádem. Je povinen dodržovat jeho ustanovení a dbát pokynů zaměstnanců zařízení.

Pronájem a základní pravidla: Půjčovna Paddlboardu a kanoí

 1. Na informační nástěnce jsou zveřejněny ceny vstupného a provozní doba včetně dalších důležitých informací.
 2. Plavidla lze půjčit na základě předložení OP nebo jiného průkazu totožnosti osobám způsobilým.
 3. Paddleboardy a kánoe můžete používat pouze po zaplacení vstupného. Vstupné vymezuje dobu nebo trasu zapůjčení.
 4. Osobám mladším 18-ti let nesmí být kánoe ani paddleboardy půjčovány. Pro děti je musí půjčit dospělí, kteří přebírají zodpovědnost za jejich bezpečnost a používání plovacích vest.
 5. Každá osoba souhlasí s tím, že se na vodní hladině pohybuje na vlastní nebezpečí a dobrovolně a nese za své činy zodpovědnost.
 6. Při zakoupení se každý zákazník podrobuje ustanovením tohoto řádu a všem pokynům zaměstnanců Sport Motion s.r.o.
 7. Za eventuální ztrátu věcí návštěvníků nenese provozovatel odpovědnost. Cenné předměty, doklady, ani vyšší finanční obnosy nebudou brány do úschovy. Za cenné předměty se považují drahé kovy, perly, drahokamy a předměty z nich vyrobené, drobné luxusní předměty, jejichž hodnota přesahuje 15.000,- Kč za jeden kus (hodinky, brýle apod.); za cenné předměty se nepovažuje elektronika.
 8. Případné změny provozní doby budou včas oznámeny na: sup-pardubice.cz

Článek II.

Vyloučení návštěvníka.

 1. Na Zábavný park na vodní hladině a do půjčovny paddleboardu a kánoí mají zakázaný vstup osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob, osoby se zjevnými nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, ekzémy, plísněmi, vyrážkami, dále pod vlivem alkoholu nebo toxických látek.
 2. Návštěvník může být vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědného pracovníka Sport Motion s.r.o. V krajním případě, dle povahy přestupku, může obsluha požádat o zakročení policie.

Článek III.

Pokyny pro návštěvníky.

 1. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto řádu, pokynů zaměstnanců, kteří jsou osobně odpovědní za vytvoření bezpečného prostředí.
 2. K převlékání se používá šatna.
 3. Návštěvníci, včetně malých dětí, používají plavky nebo oblečení vhodné ke koupání.
 4. Vstup na Zábavný park na vodní hladině je povolen pouze s plovací vestou.
 5. Dbejte zvýšené pozornosti při pohybu, zejména na mole.
 6. Návštěvníci jsou povinni dodržovat čistotu především v prostorách zatravněných ploch, odpadky odhazovat do odpadkových košů.
 7. Při svévolném poškození kteréhokoliv zařízení Sport Motion s.r.o. zaplatí způsobenou škodu dle určení provozovatele.
 8. Návštěvníci zabezpečí v maximální možné míře své osobní věci proti krádeži, nenechají je bez dozoru.

Pokyny pro plavbu.

 1. Při protisměrné plavbě dvou plavidel se vzájemně vyhýbejte vpravo, po levém boku.

Musí být respektováno i dalších pokynů provozovatele půjčovny, příslušníků Policie, Státní plavební správy ( SPS ), Povodí Labe a Rybářského svazu ( je třeba brát ohledů i na rybáře ).

V případě plavební nehody je povinen nájemce plavidla společně s provozovatelem půjčovny tuto událost nahlásit SPS.

Článek IV.

Je zakázáno.

 1. Zdržovat se ve vyhrazených prostorách bez zaplacení vstupné
 2. Používat alkoholické a jakékoliv další návykové látky.
 3. Zdržovat se bez plovací vesty na Zábavném parku na vodní hladině.
 4. Chovat se hlučně a srážet jiné osoby z nafukovacích atrakcí.
 5. Manipulovat s provozně technickým zařízením Sport Motion s.r.o.
 6. Vodit na atrakce psy a další zvířata.
 7. Používat molo k jiným účelům než nastupování na paddleboardy a vstupu na Zábavný park na vodní hladině.
 8. Vstupovat do Zábavného parku na vodní hladině z jiných míst, než k tomu určeného mola.
 9. Vyžadovat od zaměstnanců Sport Motion s.r.o. služby odporující tomuto řádu.
 10. Přibližovat se s plavidlem z půjčovny k ostatním plavidlům, zejména k plavidlům lodní dopravy, plout do směru jejich plavby a křížit jejich dráhu ve vzdálenosti menší než
 11. Používat les a břeh jako WC či skládku

 

Provozovatel: Sport Motion s.r.o.   /   V Pardubicích dne 1.5.2018